Leksikon: Ausvajs bite!

metiljav

Metaforičasti pridjev inspiriran parazitozom, a koji nam govori o socio-psihofizičkom ustrojstvu opisanoga. Na nesreću, metiljav je i istinska dijagnoza, ali češće je to pridjev pridjenut osobi koju krasi nezainteresiranost za vlastitu nesposobnost nastalu od čvrste odluke da se bude nerazvijen.

Kad ono...