Leksikon: Ausvajs bite!

moča

Nakon pečenja mesa nataložena mješavina kolagena, masnoća i začina na dnu pladnja u koju se tijekom manjih obroka neobavezno umače kruh i koja u načelu kod starije populacije, poput još nekih interesantnih prehrambenih artikala, dobiva epitet ‘ono najbolje’. Često se konzumira uz opasku ‘Šteta je da se baci’.

Moča može biti i kruh preliven još nezaprženom juhom od graha. Malo se doda masti i posoli. Da djeca izdrže do ručka.

Samo jedan komentar na moča

Kad ono...