Leksikon: Ausvajs bite!

mo’š repu sadit

Kad je neki dio tijela prljav, s vidljivim naslagama nečistoće, kažemo da ima prljavštine/blata/zemlje dovoljno za repu saditi. Najčešće ovo govore žene kad na tuđoj djeci vide prljave uši, crno ispod noktiju ili putnjicu iza uha.

Kad ono...