Leksikon: Ausvajs bite!

moš se slikat

Defetističan uzvik. Kada je nešto pokvareno izvan svake mogućnosti popravka ili opravka. Ili, ako je izgubljeno, nedostižno, ukradeno ili zaboravljeno… Tada, dok je krivac još u šoku ili žalosti i zapomaže “Bogte, šta ću sad?!”, ovaj drugi hladnokrvno dolijeva ulje na vatru i naglašava poraznost situacije: “Moš se slikat!”. Ova fraza sugerira i da je stvar, koja je sada neupotrebljiva, bila bitna ili ključna za nešto.

Često možete čuti upotrebu ove fraze i u samoprijekoru. “Štaš sad?” Odgovor: “A ništa, mogu se slikat.”

Cirka 2 komentara na moš se slikat

Kad ono...