Leksikon: Ausvajs bite!

mrakan

Strašno biće koje živi u mraku na tavanu i djeca ga se boje. Bake su govorile djeci: “Nemoj ić’ na tavan, mrakan će te!”. Doduše nitko ga nije nikad vidio jer je na tavanu mrak, a na svjetlu ga nema.

Cirka 3 komentara na mrakan

  1. Sandra napisao:

    Ja se i danas bojim mrakana :)

  2. Omama napisao:

    Ja se bojim Karamrakana.

Kad ono...