Leksikon: Ausvajs bite!

na terapiji

Često zloupotrebljavana sintagma kojom se neki služe za ostvarivanje nedodirljivosti u nedostatku vlastitih kvaliteta. Dovoljno je pomenuti terapiju i dobiti na pladnju neiscrpnu mješavinu popuštanja, samilosti, suosjećanja, divljenja, bodrenja i apsolutne tolerancije. Profesionalci uvijek nose par “uputnica za terapije” kojima matiraju svaku sumnju u “medicinski osnovanu” samovolju. Jer, dok si na terapiji možeš raditi štogod te volja i sve to prepisati tome kako si na terapiji.

– Slavko, de prestani solit!
— Pa kazo sam ti da sam na terapiji.
— Dokle će ta terapija bogte? Ti si još sedamdesdruge…
— Pa dobro!? Jel ti oćeš da ja sad umrem tu? Šta me pitaš gluposti? Evo ti pa čitaj!

Deda-Slavko vadi, ma zapravo, kirurški izdvaja uputnice sa žigovima nekadašnje države, srasle u tkivo novčanika. Ona ih ne može pročitati. Doktorski rukopis.

– Kaće ti kazat šta ti je?
— Ne znaju! (sjetno gledajući usađuje uputnice natrag u novčanik)… ne znaju… Nego, de dodaj mi sol, molim te.

 

 

Kad ono...