Leksikon: Ausvajs bite!

najeriti

Blago nakositi. Otprilike kut da ispadne kao da bi trebalo biti okomito ili vodoravno, ali iz nekog nepoznatog razloga nije. Dakle, skoro pa pravilno. Kuća se zna najeriti ako secuje, okvir sa slikom, vrata ili klupa također se znaju najeriti.

Samo jedan komentar na najeriti

Kad ono...