Leksikon: Ausvajs bite!

nakrljati

Natrpati ili nabacati u posudu ne obazirući se na mjeru.

Kad ono...