Leksikon: Ausvajs bite!

naladiti

Slično glagolu prehladiti, no puno opasnije. Čovjek se lako naladi kada sjedi na podu ili ciglama, a nema ništa pod stražnjicom. Nakon što se čovjek naladi, obavezno slijedi smrt, ili tako se barem tvrdi.

Cirka 2 komentara na naladiti

Kad ono...