Leksikon: Ausvajs bite!

naopako

Ova riječ koja spada u priloge i salate rado ide priložena uz “ju” i stavljanje veta na situaciju. Situacija se u tom-i-tom slučaju glasno ne odobrava jer je tako zapisano u kolektivnoj svijesti na koju su pro accountom spojeni svi koji su ga kod administratora zakupili propisanom lemozinom. Zbog govorne ekonomike i nepodnošljive lakoće izričaja, voli se i usamljeno zadržavati na obroncima pete dimenzije.

Kad ono...