Leksikon: Ausvajs bite!

nasrati se

Zauzeti neprikladan položaj u prostoru, najčešće na smetnju drugima. Ispričati gomilu besmislica.

Kad ono...