Leksikon: Ausvajs bite!

natandariti

Staviti nešto onamo gdje stoji nakaradno, smeta ili jedna strana smatra da je to nešto samo nepotreban teret. To obično smatra ona strana koja to nešto mora i nositi.

Samo jedan komentar na natandariti

Kad ono...