Leksikon: Ausvajs bite!

natȓčiti

Izbaciti guzicu, naguziti se. Stajati ispruženih nogu i trupa savijenog prema dolje naprijed. Reakcija okoline zavisiti će od kvalitete natrčene guzice. Ukoliko se natrči zgodna mačka, kao da se ništa nije dogodilo, a sljedeći put kad se natrči dobro ćemo gledati da je ne ulovi u krstima. Kad se natrči muškarac, to uglavnom izaziva neodobravanje ili zadirkivanje jer se taj položaj u muškarca smatra subordiniranim.

Kad ono...