Leksikon: Ausvajs bite!

neće

Opaska koja se redovito upućuje kad nekoga treba uvjeriti da je nešto bezopasno i to najčešće tada kad i nije baš potpuno sigurno da je tome zbilja tako. Takvo verbalno manevriranje vjerojatno dolazi od podsvjesnog uvjerenja da samopouzdanje smanjuje rizik.

Tako najkrvoločniji tornjak prilikom ulaska u dvorište nikad “neće”. I struja na trofaznom krunjaču nikad “neće” kad kabel treba uhvatiti tamo gdje nedostaje izolacija.

Stvari koje da bi funkcionirale treba uključiti često “neće” iz sasvim mističnih razloga. Kad su razlozi misaono dokučivi, onda je ošo remenzaštopala se dizna ili nešto u tom smislu.

Cirka 2 komentara na neće

Kad ono...