Leksikon: Ausvajs bite!

nedobog, ne-do-bog

Predmeće se izjavama koje sadrže primisli o kojima se, dogmatski, ne bi smjelo razmišljati, ali eto, ona ipak — razmišlja.

Tri intonacije, tri značenja.

NEdobog!

neDObog!

nedoBOG!

Kad ono...