Leksikon: Ausvajs bite!

neotesan

Neuglađenih manira, ali iskren u činjenju i govorenju. Često to znači jedno te isto pa neotesanost uz 70% hinjenog zgražanja izaziva i do 30% skrivenih simpatija. Neotesan je težinski na par koraka, ali ipak nedostižno, do brezobrazan. Budući da ovu riječ, jer je vrlo odmjerena i zakopana ispod barem tri sloja realiteta, koriste gotovo isključivo žene, neotesanci mogu biti djeca, adolescenti te muškarci koji otvoreno izražavaju svoju spolnu naklonost.

Samo jedan komentar na neotesan

Kad ono...