Leksikon: Ausvajs bite!

ni tamo ni vamo
  1. Uz hinjen stav financijskog jebemese ovom frazom kao samoproglašeno područje neutralne, a time i poželjne ekonomske bilance nekakvog ekonomskog događaja, predstavljamo očigledan ekonomski gubitak.
  2. Ovom frazom verbalno se potpisuje intelektualna kapitulacija prilikom potpisivanja pristanka na kredite, poslove sa odgodom plaćanja i dobavljačke poslove s nedostatkom valjane dokumentacije.

U oba slučaja, ovom frazom želimo prikazati sebe kao financijski tolerantno biće jer par kuna ni tamo ni vamo, nije to ništa, vratiće se to ohoho. Istina, ovakvi gubici itekako se vraćaju, ali samo u obliku akumuliranih velikih gubitaka. Kada nastupi ničim predviđena, a svime i svakome jasno nadolazeća,  faza dugova, psuju se država, lopovi, lopovska država i država lopova.

Kad ono...