Leksikon: Ausvajs bite!

Nije suđeno kome je namijenjeno, već je namijenjeno kome je suđeno

Kupio sam ženi ove šlingane zavjese, ali smo se razveli pa ih sad dajem tebi. Vidiš, nije suđeno kome je namijenjeno, već je namijenjeno kome je suđeno.”

Kad ono...