Leksikon: Ausvajs bite!

oće to

Ovom malenom konstatacijom sveopćeg prihvaćanja zaustavljamo i najfascinantnije razmetanje egzotikom zdravstvene dijagnoze. Na primjer, zamislimo sljedeću raskoš:

– Rekla mi je jedna moja prija, a njoj je sin doktor, znate, da su mi ti trnci u palcu, da j’ to sve od vena na nogama jel kad sam ono osademstreće spala u onu ledenu, ledenu bljuzgu na po jendeka, a tamo je bilo i kopriva ispod i blata, pa sam posle pila panadone, a ja sam alergična na koješta, da mi je to sve otog.
— Ta pa da! Oće to…

Izrecite ‘oće to!’ kao da se slažete. Još gore, kao da odobravate i kao da ste ujedno u trenu prozreli, saželi i shvatili sve ponuđene fiziološke i psihološke kauzalije i providnošću ušetali u blagodat jedinog ispravnog, jedinog mogućeg zaključka kako je jedino stanje koje osoba tako izuzetne dijagnostike može imati upravo i bez pogovora to stanje kako je izrečeno.

E tako to recite! A, kad dobijete ono što slijedi, recite si: “Oće to”.

Kad ono...