Leksikon: Opravili!

opajdara

Luda, nekulturna, glupa i svadljiva žena.

Kad ono...