Leksikon: Ausvajs bite!

opaučiti

Dokinuti dijalog. Transformirati verbalni izričaj u snažno fokusiranu fizičku kretnju, u nagli zamah koji je usmjeren na to da istjera misli i primisli iz glave nasuprotne osobe, najčešće suparnika.  Ponekad se ova riječ upotrebljava kao neuvijena prijetnja,  da oslika akciju i njene posljedice:

 

 

 

Kad ono...