Leksikon: Ausvajs bite!

oras

Jednina riječi orah. Množina je ora. Pa stoga se kaže: Jedan oras. Puno ora. Također oras je i naziv za drvo. Orah je masovno zamijenio nasade duda u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. Oras je, uz šećer i jaja, osnova gotovo svakog kolača u Podunavlju.

Cirka 7 komentara na oras

  1. Čiča Mića napisao:

    U nekim krajevima Slavonije govori se i “oraj”.

Kad ono...