Leksikon: Ausvajs bite!

partfiš, partviš

Alat za metenje s kraćim čekinjama, namijenjen za finije podove. Sastoji se od četke i držala. Puno je više cijenjen od metle. Stoji i uvijek ide uz mišajfl.

Samo jedan komentar na partfiš, partviš

Kad ono...