Leksikon: Ausvajs bite!

pičić

Imenica muškog roda; šovinistički naziv za bezimenu poželjnu djevojku, često korišteno u množini kao indikator potencijalno povoljne situacije za zavođenje kao npr. “tamo bili sve neki pičići”.

Kad ono...