Leksikon: Ausvajs bite!

piriti mačku pod rep

Uzalud trošiti resurse na nešto unaprijed osuđeno na propast.

Što se porijekla ovog frazema tiče, bilo bi interesantno kad bi za pojašnjenje bilo moguće upitati bilo kojeg mačka koji bi pirenje sebi pod rep uspio uspješno komparirati s pirenjem pod rep nekoj mački.

Kad ono...