Leksikon: Ausvajs bite!

piriti

Piriti je glagol koji pokriva donje, slabije registre glagola puhati. Za gornje, jače registre, koristimo glagol duvati.

Piriti može vjetar, a možemo i piriti na juhu kako bi se ohladila.

Samo jedan komentar na piriti

Kad ono...