Leksikon: Ausvajs bite!

podapiti

Unijeti dovoljno alkohola u organizam. Količina je dostatna za veselje, ali nedovoljna za prestanak ili opstrukciju životnih funkcija.

Cirka 2 komentara na podapiti

Kad ono...