Leksikon: Ausvajs bite!

podjebavati

Dugotrajnije plesti mrežu lake obmane ili laži oko podjebavanog, u svrhu zadovoljavanja niskih strasti podjebavača.

Kad ono...