Leksikon: Ausvajs bite!

poklopica

Arhaizam za okrugli poklopac za lonac ili šerpu.

Na za to predviđenom držaču koji visi negdje u blizini šporeta, poklopice stoje poredane po veličini. Svaka ima utisnut broj koji označava veličinu u nekoj mističnoj jedinici veličine.

Samo jedan komentar na poklopica

Kad ono...