Leksikon: Ausvajs bite!

porcijaš

Riba dovoljna za jedan manji obrok — porciju.  Najčešći izgovor pecaroša za lakomost i neodustajanje od pecaroškog ponosa kad je u pitanju ulov malo veći od blinkera koji bi se i po zakonu i po zdravoj pameti trebao pustiti na slobodu. Porcijaši, na vlastitu žalost, glase za najfinije ribe — neovisno o vrsti.

Kad ono...