Leksikon: Ausvajs bite!

prebrikati

Primijeniti mudar električarski zahvat pri kojem se vod za uzemljenje na utičnici ili trošilu povezuje s nulom kako bi se izbjeglo korištenje “bespotrebne” treće žice. Ova se vještina zadržala iz vremena dok su kućni električni vodovi još bili dvožilni i zažbukani u zidu pa se na taj način imala postići kakva-takva sigurnost pri korištenju uređaja koji bi trebali biti uzemljeni. Takav hakeraj znao je omaškom završavati i premoštenjem na fazu, što bi rezultiralo ekskluzivnim tretmanima korisnika kakve ni Mark Twain nije dobivao kod Nikole Tesle. Pojavom standardnog voda s uzemljenjem nije iskorijenjen, niti će ikada biti.

Još jedan oblik prebrikavanja više no često se primjenjuje na rastalne osigurače, pri čemu iskusan majstor skine izolaciju s mnogožičnog kabela, rasplete ga, te procjenom temeljenom na odnosu rezultata zadnje utakmice lokalnog nogometnog kluba i temperature zraka odredi potreban broj licni kojima će izvesti zahvat. Ova procjena kvadrature ključna je za njihovo taljenje pri povećanoj amperaži, što onda rezultira dvojako: ili pregaranjem osigurača i novim razlogom za prebrikavanje ili razlogom za izgradnju nove kuće.

Samo jedan komentar na prebrikati

Kad ono...