Leksikon: Ausvajs bite!

Pregoreno ulje

Ulje ispušteno iz stroja nakon isteklog vijeka trajanja čuva se u posudama napravljenim od bočno izrezanih kanistara negdje uza zid garaže jer je kao dobro za štošta, a pogotovo za zaštitu drveta. Unatoč svojoj navodnoj polivalentnosti, uvijek stoji bezveze pa se u praksi pokazalo kao najbolje za ugaziti novom cipelom u mraku.

Cirka 2 komentara na Pregoreno ulje

Kad ono...