Leksikon: Ausvajs bite!

presaugati

Povući, usisati previše. Kada Lama presauga, znači da je previše mješavine ušlo u cilindre motora. Kada pretačemo ili krademo benzin metodom spojenih posuda, potrebno je ustima napraviti podtlak u cijevi kako bi benzin počeo teći. Neiskusniji pretakač benzina će se tada presaugati, tojest povući će u usta i malo benzina.

Kolokvijalno, kada je netko pijan, kaže se da je presaugo.

Kad ono...