Leksikon: Ausvajs bite!

prežabiti

Strašno nepoželjno stanje bilo koje gumene cijevi — crijeva, no ujedno i najčešći “kvar”. Kad je crijevo savijeno preko dopuštenog elastičnog savijanja, stvori se “prijelom” na kojemu se protočnost drastično smanji ili čak potpuno nestane. Crijevo se voli prežabiti, često i po nekoliko puta pa tekućina koja bi trebala teći kroza nj ne teče. Ako smo utvrdili da tekućina ne istječe srazmjerno očekivanju, pozovemo najmlađega u domaćinstvu (sin, unuk ili praunuk) i zamolimo ga da “vidi da se nije prežabilo crevo”, našto unuk spremno skoči te ga istraživački odmjeri ne bi li utvrdio lokaciju prežabljivanja. U nekoliko stručno odmjerenih pogleda, mališa utvrđuje kako se crijevo doista prežabilo pa uzvikne: “Deda, prežabilo se crevo!” i umah popravlja stvar. Crijevu se popravlja protočnost pa koju sekundu zalijeva dedu.

Cirka 6 komentara na prežabiti

Kad ono...