Leksikon: Ausvajs bite!

profuknjača

Stupanj nakon droce. Dok se droca poput kolekcionarke aktivno vodi idejom povećanja vrijednosti, broja i raznolikosti vlastitih primitaka, profuknjača se time uglavnom više ne opterećuje. Ona to obavlja više kao modus vivendi.

Iako su obje imenice ženskog roda, one ne definiraju i spol osobe kojoj ove imenice odgovaraju.

Kad ono...