Leksikon: Ausvajs bite!

protuva

Protuva je podunavska verzija kaste nedodirljivih. U Indiji, to su daliti, u Japanu burakumini, a u Podunavlju — protuve.

Protuva je ovim društvenim (ne)položajem ujedno i intendant za tradicionalne moralno-etičke vrijednosti komšiluka jer svojom neprimjernom žrtvom i bivanjem služi kao primjer svega onoga što se ne smije, što ne doliči i što nije lijepo, a kada su komšiluku poznate sve protuvaste gadosti, onda je komšiluku znatno lakše definirati sebe pa tako i sve ono divno, dolično, čestito, bogobojazno i domoljubno. Jednim izrazom, sve ono što je kako bog zapoveda. Komšiluk će se ponašati upravo suprotno od onoga kako se ponaša protuva i tako sebi osigurati boravak u nebesima. Svi oni koji se sa protuvom druže su — protuve, za razliku od onih koji se sa protuvom ne druže, pa su zato čestiti.

Zgodno je spomenuti interesantnu inverziju, naime posebno jedinstven primjer protuve naziva se — najobičnija protuva.

Samo jedan komentar na protuva

Kad ono...