Leksikon: Ausvajs bite!

prtljati

Povećavati entropiju, činiti uzročno-posljedično nepovezane, nasumične radnje.
Kada je u pitanju verbalni izričaj, onda se — trtlja.

- Šta više prtljaš?  Mogao si to već opraviti.
- Mani me se, šta mi tu trtljaš.

Kad ono...