Leksikon: Ausvajs bite!

rajndla, rajndlika

Katkad i rajngla. Širi lonac sa dvije, dijametralno postavljene drške i odgovarajućim poklopcem. Tojest, onaj lonac čiji je promjer bar tri puta veći od visine. Volumen rajndle je obično manji od tri litre. Rajndla nam služi za segmentno podgrijavanje jela. Naprimjer, kada odvojite dvije sarme za svoj užitak, pa ih podgrijete za sebe ili ako podgrijavate ostatak juhe od ručka. Rajndlika je idealna mjera za manje obroke. Također, u rajndlama se peku jaja na masti. Kada je rajndlika stara, pa se emajl otuca ili otpadne drška, u njoj dajemo psu jelo i vodu.

Kad ono...