Leksikon: Ausvajs bite!

rasol

Slana otopina u kojoj se kiseli kupus. Kažu stari čiče da nema ništa zdravije za piti nego rasol. Sirutka je blagotvorna, ali ne koliko i rasol.

Kao sredstvo protiv mamurluka od Alka Seltzera je efikasniji nebrojeno puta, što je nedvojbeno dokazano višestoljetnim testiranjima na ciljnoj skupini i to stoga jer bogato nadoknađuje pijanstvom izgubljene elektrolite i C vitamin. Primjena: odmah po povratku s bančenja otvoriti bačvu i naiskap popiti proizvoljnu količinu proporcionalnu količini popijenih alkoholnih aditiva. Nuspojave: smrad po kući i sraćka. Kontraindikacije: trezvenost.

Samo jedan komentar na rasol

Kad ono...