Leksikon: Ausvajs bite!

rešeto

Rešeto je drugi element poslovičnog dualizma sito i rešeto. Alat sličan situ koji, uz već spomenuto sito, služi za prolaženje i vrijedi kao diploma u školi života.

Krupno sito za prosijavanje žitarica. Postoje i rešeta za šljunak i slične grube stvari.

Samo jedan komentar na rešeto

Kad ono...