Leksikon: Ausvajs bite!

rogoborenje

Nastalo vjerojatno predmetanjem riječi rog riječi zborenje, pa gubitkom glasa z, što bi trebalo označavati  zborenje uz naperene rogove — neblagonaklono govorenje o nekoj temi, negodovanje. Rogoborenje redovito prati strah od reakcije objekta, pa stoga nije potpuni sinonim negodovanju. Najčešće se rabi prilikom odražavanja latentnog nezadovoljstva elitama, vlašću i njenim predstavnicima po cijeloj hijerarhiji državnog aparata (iako se pojavljuje i kod svakodnevnih odnosa, najčešće prilikom nesimpatičnih postupaka bračnog druga). Pri rogoborenju nijedan stav nije eksplicitno izražen, nego se samo nazire. To je stoga jer se “i za manje stvari išlo na robiju”.

Kad ono...