Leksikon: Ausvajs bite!

rštiti

Onomatopejasti glagol koji označava proizvodnju ili izvođenje zvukova sa diakritičkim znakovima. To su, naravno, č, ć, š, đ, dž, ž, a i f, ukoliko ovaj f izgovara krezava osoba.

Rštiti možemo i pečeno keštenje žimi. U tom šlučaju ršte i novinški papir tuljča i ljuške keštenja i žagorene štrane keštenja đok ih žvačemo. Ršte i komadići ljušaka keštenja na tepišonu kada ih gažimo čipeličama.

Kad ono...