Leksikon: Ausvajs bite!

rusvaj
  1. Neuređeni skup pokretnina koji odlikuje visoka razina stokastičnosti i entropije. U vlasniku pobuđuje nagon prokrastinacije, a u ostalima — iritacije.
  2. Društveni kaos, gungula, nered koji nastaju kada netko na licu mjesta kaže: — E saću ti napravit taki rusvaj..! Ako je spomenuta osoba s opravdanjem izuzeta sa lica mjesta, može se poručiti i telefonski: — Nemoj da vam ja sad tamo napravim rusvaj!

 

Cirka 2 komentara na rusvaj

Kad ono...