Leksikon: Ausvajs bite!

šandor

Virtuoz na violini. Titula koja nosi infuziju oduševljenja, očaranosti i zavisti na sposobnosti da se melodija pamti i svira po sluhu, a ne po notama.

Kad ono...