Leksikon: Ausvajs bite!

šerpa

Posuda za kuhanje, pirjanje i pečenje većeg ili manjeg obujma. Bitna karakteristika šerpe je da joj je širina veća od visine.

Malu šerpu neki šaljivci umjesto šerpicom nazivaju šerpičkom.

Cirka 4 komentara na šerpa

Kad ono...