Leksikon: Ausvajs bite!

sjenaža

Neologizam koji označava količinu dobivenog sijena nakon žetve. Tvori se od korijena sijeno i tehnološki zvučećeg sufiksa -aža (kao u riječima montaža, drenaža ili tetovaža).

Kad ono...