Leksikon: Ausvajs bite!

šlamperaj

Šlamperaj je stanje koje opisuje ishod dugotrajne primjene šlampavosti.

Naprimjer, birokratski aparat je institucionalizirani šlamperaj sa brižljivo isplaniranim rutama za zaturanje dokumenata, visokom redudancijom podataka i niskom komunikacijskom tolerancijom.

Samo jedan komentar na šlamperaj

Kad ono...