Leksikon: Ausvajs bite!

šljaga

Navodno smrtonosna kategorija udarca dlanom koja, osim smrti, ostavlja i dugotrajne negativne posljedice na zdravlje i društveni ugled primatelja.

Kinetička energija šljage je neizmjer(e)na.

Kad ono...