Leksikon: Ausvajs bite!

sokak

Longitudinalni, i u ovim krajevima najčešće pravocrtan, prostor definiran kućama sa obje strane, koji služi transportu ljudi i dobara ni’sokak, uzsokak, posokákupreko. Osim toga, sokak služi i za relativizaciju priloških oznaka u govoru pa je pridošlicama potrebno prilagoditi se prije nego se upuste u shvaćanje prostornih odnosa u govoru opisanih sa dole, gore i preko (preko se pristojno još kaže i — vizavi).

Svi sokaci imaju lokalna imena koja nemaju veze sa službenim nazivima. Službene nazive (naprimjer, Ulica Matije Gupca) znaju samo poštari pa, kako bi im olakšali posao, prilikom slanja razglednica kući, na razglednice ispisujemo te službene nazive.

 

Cirka 5 komentara na sokak

Kad ono...