Leksikon: Ausvajs bite!

sokna

Čarapa.

Vrlo je česta upotreba deminutiva ove riječi bez obzira da li se radi o doista maloj čarapi ili malo većoj, pa je tako uobičajeno reći soknica.

Samo jedan komentar na sokna

Kad ono...